Пожертвувати Всі внески будуть направлені на розвиток галузі

Про АСБУ

Мета та цілі асоціації

Основною метою діяльності Організації є об’єднання зусиль підприємців, які працюють в індустрії краси, задля розвитку галузі, сприяння підвищення репутації та престижу галузі, сприяння створенню нових робочих міст, задоволення та захист соціальних, економічних та інших спільних інтересів її членів.

Напрями та форми діяльності:

 • сприяти створенню прозорого конкурентного середовища, задля підвищення якості та безпеки послуг, що їх надають населенню салони краси, косметологічні центри та СПА через освітні та регуляторні ініціативи;
 • сприяння вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі краси;
 • захист законних інтересів і прав підприємців, що є членами Організації;
 • сприяння популяризації послуг, що надаються салонами краси, косметологічними центрами та СПА серед населення;
 • сприяння розвитку програм професійної підготовки фахівців галузі;>
 • сприяння розвитку новітніх технологій, які покращують керування підприємствами та забезпечують досконалість наданих послуг населенню.
 • цілеспрямована системна діяльність по залученню спонсорських і благодійних коштів на статутні цілі Організації;
 • формування інформаційної політики й активна участь у ЗМІ в інтересах Організації і її членів;
 • сприяння створенню мережі регіональних представників на території України, надання їм методичної й практичної допомоги;
 • сприяння в створенні умов для підготовки висококваліфікованих спеціалістів та інших фахівців в галузі індустрії краси;
 • правове забезпечення діяльності Членів Організації;
 • організація видання й поширення інформаційних, методичних матеріалів, іншої тематичної друкованої продукції;

Для виконання напрямів своєї діяльності, завдань Організація в установленому порядку:

 • бере участь у розробленні та реалізації програм розвитку індустрії краси в Україні;
 • надає практичну організаційну й методичну допомогу організаціям у роботі;
 • бере участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів та інших заходів з проблем індустрії краси;
 • розвиває та зміцнює свою матеріально-технічну базу;
 • бере участь в організації і проведенні наукових досліджень, виданні методичних, довідково-інформаційних та інших друкованих матеріалів, пов'язаних з індустрією краси;
 • сприяє організації навчання та підвищення кваліфікації фахівців Організації;
 • відряджає у встановленому порядку за кордон українські та приймає на Україні іноземні делегації та фахівців, з питань, пов'язаних з діяльністю Організації, співпрацює з міжнародними організаціями та з окремими особами;
 • створює місцеві осередки Організації.

В подальшому салони, які будуть співпрацювати з АСБУ повинні дотримуватись таких правил:

 • впроваджувати правила управління, які спрямовані на поліпшення бізнесу;
 • вести легальну діяльність;
 • не здавати кабінети в оренду;
 • відповідати базовим нормам безпеки послуг протягом 2-х місяців з дня співпраці з АСБУ.